Νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων επαγγελματικής συμβουλευτικής από τον ΣΟΨΥ Πάτρας

Ο Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία - ΣΟΨΥ Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη νέουκύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ανέργους άνω των 50 ετών με στόχο τηνεπαγγελματική ενδυνάμωση και την εργασιακή τους ένταξη.

Οι θεματικές τωνσεμιναρίων αφορούν:

  • τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
  • την προετοιμασία για συνέντευξη
  • την εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας
  • τη διαχείριση του άγχους που πηγάζει από τη ανεργία

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιλαμβάνουν 6 ενότητες και πραγματοποιούνται 1φορά την εβδομάδα κάθε Τετάρτη 11 με 12 το πρωί.

  • Το πρώτο σεμινάριοαναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώνουν συμμετοχή στα τηλέφωνα του Συλλόγου (2610 621273, 6977452647).

Παράλληλα, συνεχίζονται οι λοιπές υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής πουπεριλαμβάνουν:— Ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη με σκοπό την ενδυνάμωση καιτη μείωση της εργασιακής ανασφάλειας.— Αξιοποίηση του μηχανισμού και των ευκαιριών της αγοράς εργασίας για τηνσυμμετοχή των ωφελούμενων στα επιχειρησιακά προγράμματα πουυλοποιούνται (ΕΣΠΑ, ΤΟΠΣΑ κ.λπ.).— Ενημέρωση σε ατομικό επίπεδο για εργασιακά θέματα (π.χ. θέσεις εργασίας,επιδόματα ανεργίας, ασφαλιστικά νέα κ.α.).

Το συντονισμό των συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει η ψυχολόγος- εργασιακή σύμβουλος Μαριανή Παπανικολάου.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Οιυπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και επαγγελματικής συμβουλευτικής σεανέργους άνω των 50 ετών, πραγματοποιούνται με δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος από τον Απρίλιο του 2018.
Έλα μαζί μας!Μη μένεις μόνος!Χτίζουμε γέφυρες!"