Πρόγραμμα εθελοντικής συνεισφοράς προσβάσιμου διδακτικού υλικού-στήριξης ΑμεΑ

Η εντυπο-αναπηρία ως όρος αναφέρεται στα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση έντυπου υλικού χωρίς υποβοήθηση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω μιας φυσικής αναπηρίας που δεν του/της επιτρέπει να κρατήσει ένα βιβλίο, λόγω μιας αντιληπτικής ή μαθησιακής δυσκολίας, όπως δυσλεξία, λόγω τύφλωσης ή οπτικής αναπηρίας. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση που πρακτικά απαγορεύει την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην πληροφορία και τη γνώση.

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν τους εντυπο-ανάπηρους φοιτητές, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής συνεισφοράς στη δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού και στήριξης ΑΜΕΑ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ισότιμης πρόσβασης στη γνώση.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βιβλίων και διδακτικού υλικού προσβάσιμου σε εντυπο-ανάπηρους φοιτητές με τη σάρωση διδακτικού και εξεταστέου υλικού, την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, την επιμέλεια των ψηφιακών εγγράφων, την πληκτρολόγηση χειρόγραφων σημειώσεων, κλπ. Για να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://library.upatras.gr/news/volunteeringforamea