Αχαΐα: Τα 17 σχολεία που θα έχουν τάξεις υποδοχής

Δεκαεπτά Δημοτικά Σχολεία της Αχαΐας εντάσσονται στις Ζωìνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δìνεται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του υπουργείου Παιδείας, ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας χαρακτηρίζονται περιοχές οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένες.

Στις ζώνες αυτές εντάσσονται το/τα νηπιαγωγείο/α, το/τα δημοτικό/ά και το γυμνάσιο της περιοχής, οι φορείς των οποίων συνεργάζονται στενά και εκπονούν κοινά προγράμματα προς την κατεύθυνση της ομαλής κοινωνικοποίησης των μαθητών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής Δημοτικά Σχολεία:

2ο Ακράτας, Ελίκης, Καμαρών, 1ο Κάτω Αχαϊας, 2ο Κάτω Αχαΐας, 3ο Κάτω Αχαΐας, 13ο Πατρών, 15ο Πατρών, 29ο Πατρών, 36ο Πατρών, 47ο Πατρών, 54ο Πατρών, Ροδοδάφνης, Σαγεΐκων, Τέμενης, Φαρρών, Χαλανδρίτσας.