Προσλήψεις 5 επιστημόνων στη Δυτική Ελλάδα από την Περιφέρεια - Δείτε τις προϋπουθέσεις


Προσλήψεις πέντε επιστημόνων αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο δεκαήμερο για να καλύψουν ανάγκες των τριών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι οποίες αφορούν 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής και 4 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν 25 ακόμα θέσεις για τα υπόλοιπα προγράμματα. Οι προσλήψεις αφορούν ορισμένο χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος και θα γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την νομοθεσία.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σχεδιάστηκαν όλες οι δράσεις που θα υλοποιηθούν εντός του 2018, στα 15 ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας. Μέχρι τέλος του έτους, αναμένεται να εκδοθούν έντυπα, προμήθειες υλικοτεχνικής υποδομής και να υλοποιηθούν προσλήψεις προσωπικού. Όπως έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης, όλες οι διαδικασίες των προγραμμάτων, ανεξαρτήτως ποσού, θα γίνονται με δημόσιες ανακοινώσεις.


Τα έργα αυτά υλοποιούνται και από τις 3 Περιφερειακές ενότητες, η Ηλεία έχει αναλάβει την υλοποίηση των 4 και η Αιτωλοακαρνανία, για πρώτη φορά ανάλαβε υλοποίηση έργου. Πρόκειται για έργα στοχευμένα, σε τομείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, συμπεριλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό της και απαντούν στους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους μας. Ενέργεια, περιβάλλον, αγροφιατροφή, τουρισμός, πολιτισμός είναι μερικά από τα αντικείμενα.


Στην συνάντηση συντονισμού μετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Διονυσία Μαράτου και τα μέλη των ομάδων των έργων όλης της Περιφέρειας, καθώς και στελέχη της ΠΔΕ αρμόδια για τις προμήθειες και τις προσλήψεις, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην υλοποίηση.