Παρέμβαση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πόσιμο νερό

Εν όψει του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, την ερχόμενη
Δευτέρα 25/06 στο Λουξεμβούργο, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, απέστειλε επιστολή
στους Ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με την αναθεώρηση της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική και
ισότιμη πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε καθαρό και οικονομικά
προσιτό πόσιμο νερό, έως το 2030.

Με δεδομένο ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ και η
Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή αποτελούν βασικούς
πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το περιβάλλον, η Ελλάδα
προτείνει την εισαγωγή τροπολογίας στα άρθρα 3 και 14 της Οδηγίας
2000/60/ΕΕ, η οποία θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε "να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων
των πολιτών σε καθαρό και οικονομικά προσιτό πόσιμο νερό, έως το
2030"

Η ελληνική πρωτοβουλία στοχεύει αφενός στη θεσμική θωράκιση ενός
βασικού ανθρώπινου δικαιώματος, όπως είναι η πρόσβαση στο πόσιμο
νερό, και αφετέρου στην έμπρακτη απόδειξη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως είναι ο Στόχος 6 που
αναφέρεται στη διασφάλιση, διαθεσιμότητα και βιώσιμη διαχείριση του
πόσιμου νερού, αποτελούν πράγματι καθοδηγητική αρχή της
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.