Πανελλήνιες: Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ

Συνέχεια στις Πανελλήνιες 2018 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Σήμερα οι υποψήφιοι των γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες θα εξεταστούν σε ένα εκ των εξής μαθημάτων: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών), Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Επόμενο μάθημα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα είναι στις 15 Ιουνίου, οπότε και θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών) ή τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).