Δημοτική πρόσληψη στην Αχαία

Ο Δήμος Αιγιαλείας θα προσλάβει έναν υδρονομέα κατά τη θερινή αρδευτική περίοδο και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 19 Μαρτίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ