Στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας η Πρόξενος της Τουρκίας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Πάτρας επισκέφθηκε σήμερα 23 Φεβρουαρίου η Γενική Πρόξενος της Τουρκίας Αθηνών – Πειραιώς Oya Yazar , συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα Προξενείου Τουρκίας Αθηνών – Πειραιώς κ. Nouri Ozgkiour

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης, Πλοίαρχος Λ. Δημήτρης Κυριακουλόπουλος Δημήτριος, και ο Υπολιμενάρχης Αντιπλοίαρχος Λ.Σ Κωνσταντίνος Κοριζής, υποδέχθηκαν την Γενική Πρόξενο, με την οποία συζήτησαν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Στο τέλος της επίσκεψης η κ Γενική Πρόξενος ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Νέου Λιμένα.