Δύο οι προκηρύξεις προσλήψεων από Δήμο της Αχαίας

Ο Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων (βοηθός βρεφονηπιοκόμου, μαγείρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού στην Α΄ Διασπορά της 116 Π. Μάχης, που εδρεύει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός νηπηαγωγού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού στην Α’ Διασπορά της 116 Π.Μάχης, που εδρεύει στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ