4 θέσεις προκήρυξε ο Δήμος της Πάτρας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 4 ατόµων (ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών) για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», (Περίοδος 2017– 2018), στο Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ