Στα Σελιανίτικα Αχαΐας νέοι απ΄όλη την Ευρώπη

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ, από Πάτρα, διοργανώνει μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στα Σελιανίτικα Αχαΐας Ανταλλαγή Νέων (Youth Exchange) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, Erasmus+, Δράσης ΚΑ1, “YouthEm: Empowering Youth Employability”.

Νέοι από χώρες με μεγάλα ποσοστά ανεργίας στους νέους όπως, Ελλάδα, Κύπρο, Αυστρία, Σερβία, Τουρκία, Λιθουανία και  Ιταλία συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1, με θέμα την ανεργία των νέων στην Ευρώπη, απασχολησιμότητα, απόκτηση δεξιοτήτων,  απαραίτητες  για την εργασία, ενώ βασικός στόχος αποτελεί η ενδυνάμωση των νέων με δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην ανεύρεση εργασίας και στην αύξηση της απασχολησιμότητας τους.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι νέοι  μας θα αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές μέσω μη τυπικής μάθησης και μέσω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την τέχνη.

Όλοι οι 40 νέοι να συναντηθούν, να ζήσουν μαζί για 8 μέρες και να  εμπλακούν σε δραστηριότητες με κοινό  σκοπό, να ενισχύσουν, να καλλιεργήσουν δεξιότητες  και να αναδειχθούν οι  ικανότητες τους, ώστε να γίνουν  ενεργοί  Ευρωπαίοι πολίτες.

Το Σχέδιο αυτό αναδεικνύει τις  βασικές ικανότητες των νέων, ενδυναμώνει και καλλιεργεί τις βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες  τους μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής  μάθησης,  προωθεί  δημιουργικά και πρωτοποριακά Ευρωπαϊκά μονοπάτια στο θέμα «ανεργία των  νέων», για την προσωπική τους εξέλιξη, τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και προοπτικών, ενισχύοντας την κοινωνικότητα τους  καθώς την ιδιότητα του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.

Οι νέοι μας στρέφονται και αναζητούν ευκαιρίες επαγγελματικής  αποκατάστασης  σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Τι δυνατότητες προσφέρει η Ευρώπη στους νέους; Τι είναι το EURES; Ποιες είναι οι ικανότητες & ποιες είναι οι δεξιότητες απαραίτητες για τους νέους σήμερα προς εύρεση εργασίας;

Οι απαντήσεις περικλείονται στα διαδραστικά εργαστήρια, με ενεργή  συμμετοχή των νέων με τη μεθοδολογία  μη τυπικής μάθησης όπως: εργαστήρια, ασκήσεις γνωριμίας και επικοινωνίας, παιχνίδια ρόλων, θεατρικό δρώμενο, ασκήσεις & δραστηριότητες, στη φύση, μάθηση μέσα από την εμπειρία και κυρίως  μέσω peer-learning (μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο), αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές επισκέψεις σε μουσεία,  οι οποίες σχεδιάζονται   και ετοιμάζονται   εξ ’ ολοκλήρου από τους ίδιους τους νέους πριν την ανταλλαγή.

Στόχοι προγράμματος:

 • να αναδειχθούν, βελτιωθούν, καλλιεργηθούν οι βασικές ικανότητες (Key competences) και οι βασικές & εγκάρσιες δεξιότητες (soft & transversal skills), των συμμετεχόντων νέων, ιδιαίτερα εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς προσόντων.

 • Θέατρο δρόμου σε πεζόδρομο στο κέντρο των Σελιανίτικων με θέμα: "Πώς οραματίζονται οι νέοι την ανθρωπότητα σε 30 χρόνια».

  • να προωθηθεί η συμμετοχή των νέων στη Δημοκρατική ζωή της Ευρώπης

 • να ενισχυθεί η ιδιότητα του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη & το αίσθημα του «ανήκειν» στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

 • να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, να συμμετέχουν στον διαπολιτισμικό διάλογο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κοινωνική απομόνωση των νέων.