Έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα Καλάβρυτα

Eκδόθηκε και δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 940/81279/26-7-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2741/4-8-2017), με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, όπως ενημερώνει τους κτηνοτρόφους κατοίκους του, ο Δήμος Καλαβρύτων.

Καλούνται, όσοι από τους κτηνοτρόφους του Δήμου μας, έχουν θέματα με την αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους, να σπεύσουν και αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης και να αδειοδοτήσουν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους.

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της σημαντικής, αυτής, κοινής υπουργικής απόφασης, από το ΦΕΚ, που έχει δημοσιευθεί.     
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2017.