Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ μέσω Taxisnet

Το ΑΣΕΠ ενημερώνει τους ενδιαφέρουνους ότι μπορούν να εισέλθουν στους λογαριασμό τους με τους κωδικούς Τaxisnet, ακόμη και στην περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) ή αν δεν θυμάστε ποιο email έχουν δηλώσει.

Ειδικότερα:
Αγαπητέ/-η κύριε/-α,

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εισέλθετε στο λογαριασμό σας με τους κωδικούς Τaxisnet, ακόμη και στην περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) ή αν δεν θυμάστε ποιο email έχετε δηλώσει, στη διαδρομή:

Είσοδος Μέλους > Συνδεθείτε μέσω ΓΓΠΣ

Σε περίπτωση που δεν έχετε εκδώσει κωδικούς, μπορείτε άμεσα στον σύνδεσμο:

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

Η διαδικασία απόκτησης κωδικών Taxisnet είναι απλή και ολοκληρώνεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις και ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται στην ερώτηση 3 με τίτλο «Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη;», στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQsPages/FAQs_pistopoihsh_genikes.html