Τα ψεύτικα λόγια για την ανεργία

Ανεργία στο 27,5% και όχι στο 20,2% που δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στο 35,6% η  αύξηση του ποσοστού φτώχειας στις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται επαγγελματικά στο περιθώριο και αφορά   μεγάλο τμήμα του εργαζόμενου πληθυσμού , διαπιστώνει η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.

Κατά τα άλλα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και σήμερα συνεχίζει να 'μαγειρεύει" στοιχεία για να δημιουργεί ψεύτικες εντυπώσεις.