Πάτρα: Στοιβάζουν τα παιδιά σε νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγειο Ζαρουχλείκων λειτουργεί, εκτός αυτού και προνήπειο με αποτέλεσμα απο 17 παιδιά που ήσαν πέρυσι να είναι στοιβαγμένα 34!

Βέβαια οι ανάγκες αυξήθηκαν και η κυβέρνηση δήλωσε ότι θέλει όλα τα παιδιά στα νηπιαγωγεία αλλά δεν φρόντισε να δημιουργήσει τις σχετικές υποδομές.

Έτσι λοιπόν έχουμε καθαρή εικόνα του τι σημαίνει λόγος και του τι σημαίνει πράξη....