Τους απασχολούν μόνο οι κορδέλες...

Τα διόδια Πάτρα – Αθήνα μετ’ επιστροφής από 12,80€ θα φτάσουν 23€, αύξηση 80%. Τα διόδια για να διασχίσει κανείς τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και να επιστρέψει είναι 27 €.

Αυτά για το κόστος και δεν κάνουμε λόγο για την τιμή των καυσίμων.

Καλά και άγια τα έργα αλλά ... παραδάκι δεν υπάρχει.

Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι δεν απασχολεί καθόλου αυτούς που κόβουν τις κορδέλες στα εγκαίνια του οδικού δικτύου...