Νίκη για το "Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Χημικών" στις εκλογές της Δ.Ε

Με επιτυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για το Περιφερειακό Τμήμα Πελ/σου & Δυτικής Ελλάδας και τα κεντρικά όργανα Διοίκησης.

Η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από μεγάλη αύξηση της συμμετοχής και θριαμβευτικά ποσοστά για το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Χημικών (για το Περιφερειακό Τμήμα) πάνω από 75% και τη Δημοκρατική Κίνηση Χημικών (ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ.) 70% για τα κεντρικά όργανα Διοίκησης. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η καινούργια σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται από άτομα νεαρής ηλικίας με όραμα, νέες αντιλήψεις και διάθεση για πολλές δράσεις.

Για το Περιφερειακό Τμήμα Πελ/σου & Δυτικής Ελλάδας έλαβαν:

 • Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Χημικών : 131
 • ΔΕΚ Χημικών-Πανεπιστημονική : 17
 • Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών : 16
 • Λευκά : 9
 • Άκυρα : 4

Τα μέλη που εκλέγονται για τη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος είναι:

 • Γιαννόπουλος Παναγιώτης (Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Χημικών)
 • Ταταράκη Δέσποινα (Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Χημικών)
 • Παναγόπουλος Βασίλειος (Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Χημικών)
 • Βαρβαρέσου Διονυσία (Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Χημικών)
 • Πανίτσα Αθανασία (Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Χημικών)
 • Χαμάκος Γεώργιος (Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Χημικών)
 • Αθανασιάδης Παναγιώτης (ΔΕΚ Χημικών-Πανεπιστημονική)

Για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων έλαβαν:

 • Δημοκρατική Κίνηση Χημικών : 114
 • Συνεργασία Χημικών : 20
 • Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών : 19
 • ΔΕΚ Χημικών-Πανεπιστημονική : 10
 • Χημική Αντίδραση : 6
 • Νέα Πνοή : 4
 • Λευκά : 1
 • Άκυρα : 2