Ψηφίσματα ΕΣΗΕΠΗΝ και ΤΕΑΣ για το θάνατο της Ελένης Αντωνοπούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, συνήλθε εκτάκτως
με το άγγελμα του θανάτου της

ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

μητέρας του συναδέλφου μας Παναγιώτη Αντωνόπουλου και
αποφάσισε :
1. Να εκφρασθούν τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένειά
της.
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της. .
3. Να εκπροσωπηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην νεκρώσιμη
ακολουθία.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης της
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-
Ηπείρου-Νήσων, συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου της

ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
μητέρας του μέλους μας Παναγιώτη Αντωνόπουλου και αποφάσισε :
1. Να εκφρασθούν τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της.
3. Να εκπροσωπηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην νεκρώσιμη
ακολουθία.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο