Ευχαριστήριο της Ένωσης Γονέων Δήμου Πατρέων

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων
ευχαριστεί την Ομοσπονδία Γονέων & Κηδεμόνων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος για την πρωτοβουλία πρόσκλησης σε συνάντηση
γνωριμίας .
Επειδή η   Ένωση του Δήμου Πατρέων  εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό
Σχολικών μονάδων- Συλλόγων Γονέων και  εργάζεται καταγράφοντας  
από την έναρξη της σχολικής  χρονιάς τα προβλήματα  από την βάση
προς τα επάνω ,δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της.
Ωστόσο, στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού μας και προκειμένου
να μην δημιουργούμε σύγχυση στα μέλη μας, προτείνουμε η πρόσκληση
να αποστέλλεται από καθέναν από εμάς προς τα μέλη του
(η Ομοσπονδία στις Ενώσεις και οι Ενώσεις στους Συλλόγους Γονέων ) .
Έτσι, δεν δημιουργούμε πρόβλημα στη λειτουργία μας.
Το Δ.Σ αποφάσισε και σας ενημερώνει ότι όταν  ως Ένωση του Δήμου
Πατρέων   θα έχουμε  ολοκληρώσει  και ετοιμάσει την ατζέντα των
θεμάτων μας   θα προγραμματίσουμε την συνάντησή μας και θα σας
καλέσουμε.

Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Φωτεινή Συριωτη Κυπραίου Δημήτρης Παρασκευόπουλος