Αύξηση απορροφήσεων 40% το 2016 από την ΕΡΓΟΣΕ

"Με αύξηση 40% των απορροφήσεων κονδυλίων στα έργα ανάπτυξης του Ελληνικού Σιδηροδρόμου, ολοκληρώθηκε το 2016.Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων που επιτεύχθηκε το 2016 από την ΕΡΓΟΣΕ , δημιουργώντας συνθήκες Νέας Αρχής για τις Σιδηροδρομικές Υποδομές της Χώρας μας" αναφέρει η ΕΡΓΟΣΕ και συνεχίζει:

"Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις απορροφήσεις της τελευταίας 5-ετίας και αποτελεί μία επιβράβευση των προσπαθειών του στελεχιακού δυναμικού της εταιρίας και των συνεργατών μας.

Είναι απαραίτητο να εκφρασθούν οι ευχαριστίες για τη συνεργασία και όλων των συναρμόδιων φορέων και κυρίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΡΑ και του ΟΣΕ.

Το 2017 ξεκίνησε με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής καθώς, με τη συνεργασία και των προαναφερθέντων φορέων, έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι για τη συνέχιση των έργων και έχει δρομολογηθεί η σταδιακή ολοκλήρωσή τους γεγονός που τα καθιστά μία πραγματικότητα και όχι απλά εξαγγελίες, ενώ ταυτόχρονα θα προστεθούν και νέα έργα στο ενεργητικό της ΕΡΓΟΣΕ.

Τέλος, η εξέλιξη αυτή, αποδεικνύει για άλλη μία φορά έμπρακτα πως ο Σιδηρόδρομος είναι μοχλός ανάπτυξης και εξέλιξης για τη χώρα μας και η ενίσχυσή του αποτελεί σταθερή επιλογή".

Πίνακας απορροφήσεων κονδυλίων ΕΡΓΟΣΕ