Η ΕΥΔΕ αναλαμβάνει το έργο διαχείρισης Πείρου–Παραπείρου Αχαΐας

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια, το τεχνικό αντικείμενο του έργου υλοποιείται με πέντε εργολαβίες, οι τρεις εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ΕΥΔΕ αναλαμβάνει το έργο έως την ίδρυση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης έργων Πείρου – Παραπείρου Αχαΐας με την συμμετοχή των δήμων της περιοχής, της Περιφέρειας και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η δημιουργία και λειτουργία φορέα διαχείρισης αποτελεί ειδικό όρο της εγκριτικής απόφασης του Ταμείου Συνοχής, ιδιαίτερα τώρα που το έργο βαίνει στην ολοκλήρωσή του, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών πόρων.

Οι βασικοί λόγοι που επιλέχθηκε η ΕΥΔΕ είναι ότι έχει τη γνώση και την εμπειρία της κατασκευής τους και διαθέτει όλο το αρχείο τους.