28 οι θέσεις που προκηρύχθηκαν στο Δήμο της Πάτρας

Ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού είκοσι οκτώ (28) ατόµων, με άμεσες διαδικασίες, ο Δήμος Πατρέων, αναρτώντας την σχετική προκήρυξη.

Οι θέσεις:

  • δύο (2) άτοµα ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (Βυτιοφόρα – µικρά Πυροσβεστικά 4Χ4),
  • δύο (2) άτοµα, ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργων (Γεωργικού Ελκυστήρα-Τρακτέρ),
  • έξι (6) άτοµα ∆Ε ∆ενδροκηπουρών,
  • δέκα οκτώ (18) άτοµα ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ