Πάτρα: Μείωση τιμολογίου της ΔΕΥΑΠ για 10.000 οικογένειες

 Την μείωση του τιμολογίου της ΔΕΥΑΠ για 10.000 οικογένειες αποφάσισε χθες το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πατρέων. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και τις οικογένειες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο της
συζήτησης της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΠ για το 2018, να
διευρύνει τον αριθμό των οικογενειών που θα ενταχθούν στο μειωμένο
τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ.
Συγκεκριμένα, εκτός τις 3.675 οικογένειες στις οποίες ήδη εφαρμόζεται
το μειωμένο τιμολόγιο, αποφασίστηκε η μείωση του τιμολογίου κατά
40% σε άλλες 10.000 οικογένειες, που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Επίσης, αποφασίστηκε:
-Περαιτέρω μείωση στην ενιαία τιμή χρέωσης από 0,40€/κ.μ. σε
0,20€/κ.μ. για το Δήμο Πατρέων και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
(Σχολεία κ.λπ.) ώστε να αντισταθμιστεί η έμμεση επιβάρυνση των
πολιτών από την υποχρεωτική επιβολή του τέλους 80% στις
καταναλώσεις του νερού.
-Μείωση των τελών σύνδεσης επαγγελματικών χώρων κατά 20% και
μετατόπισης παροχών ύδρευσης κατά 40%.
-Αναπροσαρμογή των δαπανών ελέγχου μετά από αίτηση δημοτών στο
συμβολικό ποσό των 5,00€.