Η ... προίκα του Δήμου Πατρέων έχει και βοσκοτόπους!

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Πατρέων ανακοίνωσε ότι παρελήφθησαν σύμφωνα με την 558/39122 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Τ.Β΄20.04.2017) σε ηλεκτρονική μορφή από την Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαΐας οι κυρωμένες καταστάσεις κτηνοτρόφων στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016. Η ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία θα εκδοθούν τα έντυπα κατανομής βοσκήσιμων γαιών τα οποία επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Πατρέων στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου να προσέλθουν στο Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης της αρμόδιας Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας (Μαιζώνος 147 2ος όροφος) στην Πάτρα, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής και να ενημερωθούν για την καταβολή του μισθώματος.

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση με Απόφαση Επιτροπής της Κατανομής των βοσκήσιμων γαιών για το 2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας ( πληροφορίες Κων. Αρώνης τηλ. 2613610317).»