Πάτρα - Δυτ. Ελλάδα

ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο

 

To Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, με τα παρακάτω θέματα:

 

 

1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικον. έτους 2020 – 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (σχετική η αριθ. 617/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). 

2. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (μέσω συμψηφισμού), ιδιοκτησίας της κας Κατίνας Μπελεζώνη, βάσει των υπ’ αριθ. 28/2005 και 32/2008 Διορθωτικών Πράξεων επί των υπ’ αριθ. 3/92 και 5/03 πράξεων εφαρμογής αντιστοίχως, στις περιοχές «Ψάχου – Μέμου – Κρύα Ιτεών» και «ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 37/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

3. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της Ελένης Μούγιου παρανόμως κατέχουσας δημοτικών εδαφικών τμημάτων περιλαμβανομένων σε ακίνητο που καταλείφθηκε στην πρώην Κοινότητα Βραχνεϊκων με διαθέτη τον Αλέξιο Δεσποτόπουλο, «Κληροδότημα Δεσποτόπουλου» (εισηγητές: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).

4. Τροποποίηση – συμπλήρωση του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΠ στο άρθρο 8 παρ. Γ (ΦΕΚ 3801β/4-9-2020), σύμφωνα με την αριθ. 340/2020 Απόφαση του Δ.Σ της (εισηγητής: Α. Παπανικήτας – Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ)

5. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

6. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγείο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

7. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

8. Λήψη απόφασης περί: 1) Καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης χρήσης (μίσθωση) με αντάλλαγμα μεταξύ Δήμου Πατρέων και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «W Επιχειρήσεις Εστιάσεως Ανώνυμη Εταιρεία» για λιμενικό  χώρο και το κατάστημα με την επωνυμία «W», που βρίσκεται εντός του θαλασσίου αστικού μετώπου Πατρών λόγω οφειλομένων μισθωμάτων και 2) απόδοσης του μισθίου και των οφειλομένων μισθωμάτων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

9. Λήψη απόφασης περί: 1) Διαγραφής οφειλής συνολικού ποσού ύψους 12.740,00€ και τυχόν προσαυξήσεων, που αφορά σε μίσθωμα και χαρτόσημο από χρηματικούς καταλόγους, για το χρονικό διάστημα από 01/08/2016 έως και 30/4/2020, της κας Κων/νας Στράτου, πρώην μισθώτριας περιπτέρου, που βρίσκεται στη συμβολή τω οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη, λόγω διακοπής εργασιών την 31η/07/2016 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

10. Λήψη απόφασης περί: 1) Διαγραφής οφειλής συνολικού ποσού ύψους 3.879,07€ και όλων των προσαυξήσεων, που αφορά σε μίσθωμα και χαρτόσημο από τους υπ’ αριθ. 11941 και 11942 χρηματικούς καταλόγους, για το χρονικό διάστημα από 01/03/2020 έως και 31/03/2020 της κας Μαρίας Μεντζελοπούλου, μισθώτριας του καταστήματος Ν2 στην Ηρώων Πολυτεχνείου, εντός του θαλάσσιου αστικού μετώπου Πάτρας και 2) Επαναβεβαίωσης του μισθώματος μηνός Μαρτίου 2020 σε ξεχωριστό κατάλογο μειωμένο κατά 40% λόγω covid-19 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 

11. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια του Υποέργου 3 με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας’ της Πράξης ‘Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με MIS 5035545 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

12. Συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων: 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού, επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

14. Έγκριση του από 31-8-2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά εγγράφων – δεμάτων εσωτερικού – εξωτερικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει ότι συνολικά 11 μέλη της ομάδας (παίκτες και επιτελείο) βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (22/10), εξέδωσε . . .
ΚΟΣΜΟΣ

Με 11 ημέρες να υπολείπονται για την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, για τις προεδρικές εκλογές, με διεκδικητές του προεδρικού θώκου τον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ, . . .
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε λειτουργία έθεσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μία νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό . . .
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ηχητικό μήνυμα θα ακούγεται από αύριο το πρωί από τα περιπολικά της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού, στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπε . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά τη δράση «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020» ,
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

    Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως συνάντησε στις 20 Οκτωβρίου, στο Υπ. Παιδείας ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας μετά του Αντιπρυτάνεως Καθηγητή
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

  Σημαντικές συνέργειες των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (INCUBA, IR2MA) στον τομέα της Αγροδιατροφής και της Καινοτομίας παρουσιάστηκαν κατά τις ε
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search