ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς θα επιδοτηθούν τα στεγαστικά δάνεια όσον πλήττονται από τον κορωνοϊό

Σε έναν αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να επιλυθούν οι όποιες διαφορές υπάρχουν με τους θεσμούς σε ότι αφορά  το πρόγραμμα – γέφυρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

 

Την ερχόμενη εβδομάδα οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς θα γίνουν υπό το πρίσμα της διαφωνίας που υπάρχει για το κατά πόσον η επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου θα καλύψει όλα τα νοικοκυριά που πλήττονται από την κρίση, όπως προτείνει η ελληνική πλευρά ή θα καλύψει πιο ευάλωτες κατηγορίες, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για την αξία της προστατευόμενης πρώτης κατοικίας και το ύψος της οφειλής, όπως προτείνουν οι θεσμοί.

 

Ο χρόνος πιέζει και οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προκειμένου το συγκεκριμένο πρόγραμμα να περάσει άμεσα από τη Βουλή και μέχρι το τέλος του μήνα να ενεργοποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.

 

Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, εν μέσω κοροναϊού, έχουν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει, και έχουν διασώσει την κύρια κατοικία τους, πάνω από 500 δανειολήπτες. 

 

Σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% της δόσης του δανείου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών.

 

Κρατική επιδότηση που, μέχρι σήμερα, έχει φθάσει τα 25,6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών ύψους 11,9 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις δανείων που διενήργησαν τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με τους δανειολήπτες, το υπουργείο ενημέρωσε πως από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς περίπου 250.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, ύψους σχεδόν 12 δισ. ευρώ.

 

Ενώ, σε ό,τι αφορά τα δάνεια που ρυθμίστηκαν από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, συνεχίζει να ισχύει ότι περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια διενεργείται διαγραφή οφειλής.

 

Το σχέδιο

Το σχήμα επιδότησης της κυβέρνησης στα δάνεια με προσημείωση/υποθήκη στην πρώτη κατοικία δανειοληπτών που πλήττονται από την πανδημική κρίση, προβλέπει τα εξής:

 

Καταρχάς, η κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών γίνεται σε τρία επίπεδα: α) δανειολήπτες με δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά (ως τέτοια θεωρούνται τα δάνεια που δεν έχουν καθυστέρηση 90 ημερών και άνω), β) δανειολήπτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα και γ) δάνεια καταγγελμένα.

 

Α) Για την πρώτη κατηγορία δανειοληπτών, με δάνεια που εξυπηρετούνται, το πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει τα εξής:

 

– Αξία πρώτης κατοικίας 300.000 ευρώ

 

-Ποσό ανεξόφλητου δανείου 300.000 ευρώ

 

-Εισόδημα 24.000 – 57.000 ευρώ (αναλόγως των μελών της οικογένειας)

 

-Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 40.000 ευρώ

 

-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 600.000 ευρώ

 

Για την κατηγορία των δανειοληπτών με εξυπηρετούμενα δάνεια, η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 90% για το πρώτο τρίμηνο, 80% για το δεύτερο και 70% για το τρίτο τρίμηνο. Το πλαφόν της επιδότησης, σύμφωνα με το capital.gr ορίζεται σε 600 ευρώ.

 

Β) Για την δεύτερη κατηγορία δανειοληπτών, με δάνεια μη εξυπηρετούμενα, το πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει τα εξής:

 

-Αξία πρώτης κατοικίας 250.000 ευρώ

 

-Ποσό ανεξόφλητου δανείου 250.000 ευρώ

 

-Εισόδημα 17.000 – 45.000 ευρώ (αναλόγως των μελών της οικογένειας)

 

-Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 25.000 ευρώ

 

-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 450.000 ευρώ

 

Για την κατηγορία των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από 80% για το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σε 70% για το δεύτερο και 60% για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 500 ευρώ. 

 

Γ) Τέλος, για την κατηγορία των δανειοληπτών με δάνεια σε μεγαλύτερη καθυστέρηση, τα οποία έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, το πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει τα εξής:

 

-Αξία πρώτης κατοικίας 200.000 ευρώ

 

-Ποσό ανεξόφλητου δανείου 130.000 ευρώ

 

-Εισόδημα 12.500 – 36.000 ευρώ (αναλόγως των μελών της οικογένειας)

 

-Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 15.000 ευρώ

 

-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 280.000 ευρώ

 

-Για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές των δανείων αυτών ορίζονται ως κριτήρια: εισόδημα 12.500 ευρώ, αξία ακίνητης περιουσίας 280.000 ευρώ και προϋπόθεση ότι και αυτοί έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης.

 

Για τα δάνεια αυτά η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης θα ξεκινά από 70% για το πρώτο τρίμηνο και θα μειώνεται σε 50% για το δεύτερο και 30% για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 300 ευρώ.

 

Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες

Το πρόγραμμα της κρατικής επιδότησης κορονοϊού (Covid-19 Subsidy Scheme) ορίζει επίσης τα κριτήρια για να θεωρηθεί ένας δανειολήπτης ως επιλέξιμος για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Όπως προβλέπεται ειδικότερα:

 

-Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται σε κλάδους της Οικονομίας που έχουν επηρεαστεί από την κρίση, έχουν τεθεί σε ανεργία ή έκτακτα μέτρα στήριξης, επιχειρηματίες σε τομείς που πλήττονται, καθώς και επιστήμονες που εντάσσονται σε μέτρα στήριξης.

 

-Ως κριτήριο επιλεξιμότητας των δανειοληπτών για το πρόγραμμα – γέφυρα ορίζεται μείωση του εισοδήματος:

 

* 10% για εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 1.000 ευρώ

 

* 20% για εισόδημα μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 2.000 ευρώ

 

* 30% για εισόδημα μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ 

 

– Προβλέπεται μείωση εμπορικής δραστηριότητας (μείωση ΦΠΑ 20% μεταξύ β΄ τριμήνου 2019 και β΄ τριμήνου 2020)

 

-Εντάσσονται ωφελούμενοι από το μέτρο στήριξης της επιστρεπτέας προκαταβολής

 

– Φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό στήριξης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

 

– Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένα ενοίκια

 

– Τα κριτήρια έχουν εφαρμογή σε οικογενειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων μελών.

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γουλβς - Ολυμπιακός με πολλά ειδικά στοιχήματα και 2-0 & Έληξε από το Πάμε ΣτοίχημαΜετά την ολοκλήρωση των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ήρθε η ώρα των Kυπέλλων Ευρώπης. Αρχ . . .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δικαιοσύνη παραπέμπονται με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αναφορές για θεωρίες συνομωσίας για τον κορονοϊό, οι οποίες αναρτήθηκαν τις τελευταίες . . .
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ένας 41χρονος άνδρας  ο οποίος λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα της Τρίτης έπεσε από το μπαλκόνι 2ου ορόφου στον Πύργο πάνω σε . . .
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην ανατολική Τουρκία σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.Η δόνηση έγινε 23 χλμ βορειοανατολικά της πόλης Σινσίκ και ήταν επιφανειακός μ . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣΣύλληψη ημεδαπού για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε παραλία του Αιγίου,  από αστυνομικούς τουΑστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημ
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών αναφέρει: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν νέα κρούσματα στην πόλη μας χωρίς προηγούμενο επιδημιολογικό ιστορικό και επομένως
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι στη διασταύρωση Σαβαλίων, οι δράστες επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search