ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι πόλεις αλλάζουν τον κόσμο…

Είναι αυτές που βρίσκονται στην καρδιά των κοινωνικών-οικονομικών ροών και
διαμορφώνουν αντίστοιχα κοινωνικές –πολιτιστικές-οικονομικές αξίες και τρόπους
ζωής.


Συνήθως Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση λένε ότι, ο
ρόλος της είναι καθοριστικός για τη χάραξη της στρατηγικής μιας ολόκληρης
περιοχής.


Τρεις κύριες φάσεις έχει γνωρίσει μέχρι τώρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά την
μεταπολίτευση.
1) Στην πρώτη φάση οι Δήμαρχοι διεκδικούσαν πόρους και αρμοδιότητες από το
κράτος. Είχαμε το λεγόμενο πρότυπο του Δημάρχου διεκδικητή.
2) Στη δεύτερη φάση σταδιακά υπήρξε παραχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων,
διαχείριση των Κοινοτικών πλαισίων. Τότε δόθηκε βάρος στις υποδομές και στα
Τεχνικά έργα.
3) Δύο παράγοντες καθορίζουν τις σημερινές προτεραιότητες των Δήμων (Τρίτη
φάση)
1.Η μείωση των διαθέσιμων πόρων
2.Οι αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν συγκεντρώσει μέσω των διοικητικών
μεταρρυθμίσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οι Δήμαρχοι είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν σε
δύο επίπεδα.

Το πρώτο είναι η ορθολογική διαχείριση αρμοδιοτήτων  και πόρων Δηλαδή: Α. Να
δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ποιοτική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.
Επιτυχημένη αποκομιδή και διαχείριση των απορριμάτων, εύρυθμη λειτουργία
 κοινωνικών υπηρεσιών, Παιδικών σταθμών, πολιτιστικών οργανισμών, αθλητικών
κέντρων , του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι», ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης του
πρωτογενούς τομέα,και φυσικά κοινωνική πρόνοια.
Β. Να εκμεταλλεύονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις σχετικά μικρές Εθνικές και
Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων.
Η εστίαση της προσοχής στην παροχή υπηρεσιών ανακουφίζει τους κοινωνικά
αδύναμους και δημιουργεί μαζί με την δράση των εθελοντικών οργανώσεων ένα
πλέγμα κοινωνικών παροχών και αλληλεγγύης απαραίτητο για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημικής αλλά και οικονομικής κρίσης.
Τι πρέπει να γίνει: Βασικό στοιχείο αποτελεί ο σχεδιασμός με βάση τα ανταγωνιστικά
χαρακτηριστικά της ταυτότητας μιας περιοχής. Δηλαδή, πέρα από την ορθολογική
διαχείριση και την στροφή προς τις υπηρεσίες, άλλος ένας σημαντικός παράγοντας
είναι η οικοδόμηση της ταυτότητας του τόπου, επιλέγοντας το πολύ δύο άξονες,
στηριζόμενος ο κάθε δήμαρχος στη μοναδικότητα των χαρακτηριστικών του και στα
ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Και επί πλέον, παραμερίζοντας τις όποιες
στρεβλές αντιλήψεις του παρελθόντος, δημιουργεί ένα σύστημα οργάνωσης και
προβολής αυτής της ταυτότητας με κύριο στόχο να την πουλάει. Γιατί όταν ένας

τόπος πουλάει, αναπτύσσεται η οικονομία με άμεσα οικονομικά αποτελέσματα για
όλους.
Τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να υπερβαίνουν την αποξένωσή τους από την
οικονομία και να λειτουργούν σαν μια “επιχειρηματική” μονάδα η οποία κινητοποιεί
το ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο μιας περιοχής για να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό
αποτέλεσμα σε προστιθέμενη κοινωνική αξία, σε νέο κοινωνικό πλούτο, σε
εισοδήματα και απασχόληση, σε ποιότητα ζωής για τους πολίτες τους.
Με θετική διάθεση και πρόθεση για προσφορά ,με στόχο την δημιουργία ταυτότητας
της πόλης και μάλιστα της ανταγωνιστικής ταυτότητας.
Ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή έννοια της ουδετερότητας απέναντι στους
αναπτυξιακούς άξονες. Πρέπει η πόλη να «πουλάει». Γιατί όταν «πουλάει» η πόλη
εισπράττουν οι πολίτες. Επιτυχημένη οικονομία είναι η εξειδικευμένη οικονομία !
Λίγες σκέψεις…
Το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον που
υπάρχει σήμερα και θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας.
1) Η δημογραφική συρρίκνωση του πληθυσμού που στα επόμενα χρόνια θα
ακουμπήσει την δημογραφική κατάρρευση.
2) Η πανδημική αλλά και η οικονομική κρίση,
και 3) Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορέσει να «τρέξει» όλα τα
ζητήματα που θα απαιτηθούν στα επόμενα χρόνια.
Αυτά τα βασικά στοιχεία θα είναι η κύρια βάση των συζητήσεων για τις μελλοντικές
αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε.
Τομές για την καθημερινότητα…και όχι μόνο…
Βασικό αρχή είναι να διαχωρίσουμε τις καθημερινές απαραίτητες τομές που θα
βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών με τον σχεδιασμό κατά κανόνα να
ακολουθεί τους αναπτυξιακούς άξονες βάση ACTION PLAN.
Δημιουργία απαραίτητων υποδομών – συνθηκών: Γραφείο Δημότη, Χάρτα
πολιτισμού, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Στρατηγικό σχέδιο για την έξυπνη πόλη,
Δημιουργία brand-name της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής  Ανακύκλωση
στην πηγή, κοινωνικές δράσεις και άλλες πολλές μικρές αλλά απαραίτητες αλλαγές
που θα βελτιώσουν τις καθημερινές υπηρεσίες ενώ θα δώσουν αφορμή και βάση για
τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που θέλουμε.
Δύο αναπτυξιακοί άξονες..
Πιθανόν, ένας τόπος δεν μπορεί να είναι αποδοτικός σε όλους τους τομείς. Η περιοχή
μας είναι μια αγροτική περιοχή με ταυτόχρονη πλούσια πολιτιστική και ιστορική
κληρονομιά. Εδώ λοιπόν πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας. Η τουριστική
ανάπτυξη με την προβολή σπουδαίων μνημείων πολιτισμού και της ιστορίας της
περιοχής από την μια πλευρά και η αγροτική οικονομία που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
της τοπικής οικονομίας από την άλλη.
Εμφατικά θα αναφέρω πως η θεωρία της σχετικότητας όσο αφορά γενικότερες
δράσεις σε ευρεία κλίμακα, τείνουν προς την κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης.
Κυρίαρχη αντίληψη επίσης αποτελεί το πλαίσιο προσέγγισης του κοινωνικού ιστού
πολύπλευρα.

Το διακύβευμα:
Ανθρωποκεντρική στρατηγική λειτουργία με ξεκάθαρο όραμα, με συγκεκριμένους
σκοπούς (objectives) με χρονοδιαγράμματα, με δράσεις, έργα με καλύτερη
αναδιανομή των πόρων, τα οποία αναλύουν το Εσωτερικό αλλά και Εξωτερικό
περιβάλλον ενός Δήμου, επικεντρώνονται στα δυνατά σημεία, στις ευκαιρίες,
προσπαθώντας να εντοπίσουν παράλληλα τις οποίες αδυναμίες (μέθοδος SWOT).
Επίσης, είναι σημαντική η γνώση σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (σημεία
υπεροχής – core competencies) του δήμου στην προσπάθεια αναδιάταξης αυτών
σε συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Άλλωστε επιτυχημένο μοντέλο διοίκησης ,είναι αυτό που περιλαμβάνει στοιχεία
STRATEGY MANAGEMENT (Στρατηγικού Μάνατζμεντ) με απλά λόγια αυτό που
περιλαμβάνει το Όραμα, την Αποστολή, τη Στρατηγική και τα Σχέδια Δράσης.

Υπενθυμίζω πως οι αλλαγές συμβαίνουν στο εδώ και τώρα...
Επηρεάζουν όμως το αύριο!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
PHARMACEUTICAL MARKETING MANAGER.

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

 Μεγάλη αύξηση στο ιικό φορτίο στα λύματα παρατηρήθηκε στα Χανιά και το Ηράκλειο την εβδομάδα 10 έως 16 Μαΐου 2021. Το γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς πρόκειται για δύο περιο . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

  Σημαντικές παρεμβάσεις που εξυπηρετούν την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη δρομολογούνται στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργο . . .
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

 Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών καταγράφει 1.425 κρούσματα, ενώ η συμπρωτεύουσα 245. Τριψήφιο αριθμό «δίνει» και η Αιτωλοακαρνανία με 114 μολύνσεις. Ακόμα, η Λάρισα καταγράφει 90 μολύνσ . . .
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.812, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

  Σημαντικές παρεμβάσεις που εξυπηρετούν την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη δρομολογούνται στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE- IP AdaptInGR
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι αφέθηκαν, νωρίς το απόγευμα τρεις γυναίκες και ένας άνδρας οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων.   Οι 4  κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τον ορισμό της δικ
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

  Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, Νικόλαο Δούκα, είχε σήμερα, Τρίτη 18 Μαΐου 2021, στο γραφείο του στην Πάτρα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Με την ευκαιρία της επίσκε
Image
Image
© 2021 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search