ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 26 η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, με τα παρακάτω θέματα:

 

1. Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας ΑΕ

(εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

 

2. Ορισμός υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας ΑΕ

(εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

 

3. Έγκριση απευθείας αγοράς από το Δήμο Πατρέων ακινήτου, με συμμετοχή σε

αναγκαστικό πλειστηριασμό, ιδιοκτησίας ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας ΑΕ

(εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος).

 

 

4. Αποζημίωση προβλεπομένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (μέσω

συμψηφισμού ιδιοκτησίας της κας Κατίνας Μπελεζώνη, βάσει των υπ’ αριθ. 28/2005

και 32/2008 Διορθωτικών Πράξεων επί των υπ’ αριθ. 3/92 και 5/03 πράξεων

εφαρμογής αντιστοίχως, στις περιοχές «Ψάχου – Μέμου – Κρύα Ιτεών» και «ΒΙΠΑ -

ΒΙΟΠΑ» του Δήμου Πατρέων» (σχετική η αριθ. 37/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)

(εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 

 

5. Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία στο ΟΤ 3132),

ιδιοκτησίας της κας Γκοτσοπούλου Τασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/95 πράξη

εφαρμογής των περιοχών Αρόη- Σαμακιά- Διάκου- Γηροκομειό- Εγλυκάδα» του

Δήμου Πατρέων και την υπ’ αριθ. 76/2003 διορθωτική πράξη επί αυτής (σχετική η

αριθ. 69/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β.

Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

 

 

6. Ανέγερση μνημείου για τα τρία θύματα, τα οποία πνίγηκαν στην περιοχή Μόλου

Αγίου Νικολάου, τα ξημερώματα της 21 ης Σεπτεμβρίου του 2015, στην Πάτρα

(σχετική η αριθ. 66/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε.

Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

7. Τοποθέτηση σιντριβανιού στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (περιοχή Ντεβέ)

στην Άνω Οβρυά Πατρών» (σχετική η αριθ. 67/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)

(εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

8. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης – πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα του Πράσινου

Ταμείου από το πρόγραμμα του Πράσινου ταμείου, για το έργο «Ολοκληρωμένα

έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου στην περιοχή Βλατερό του Δήμου

Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

9. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης- πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα του Πράσινου

Ταμείου από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για το έργο «Έργα συντήρησης

της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής:

Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

10. Έγκριση της Ολοκλήρωσης της Πράξης «Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής

Βιβλιοθήκης Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ 5023619 του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και παράδοση της Πράξης στον Φορέα

Λειτουργίας και Κύριο του Έργου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός

Οργανισμός Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π.

Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

 

 

11. Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η

αριθ. 726/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας –

Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 

 

12. Παράταση ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου που

στεγάζεται ο Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και εξουσιοδότηση του

κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού (εισηγητής: Μ.

Αναστασίου - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού Αθανασίου Διάκου» (εισηγητής: Χ.

Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«Τσιμεντοστρώσεις οδών στο δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου» Δήμου Πατρέων

(εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή- Συντήρηση

Δημοτικών κτιρίων (2016)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου -

Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

16. Έγκριση 1 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πυρασφάλεια

Μεγάρου Λόγου και Τέχνης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου -

Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

17. Έγκριση 1 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες πυρασφάλειας

σε Σχολικά Συγκροτήματα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου -

Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

18. Έγκριση 2 ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά

τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ.

Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

19. Έγκριση των αριθ. 14278, 14280, 14282 και 14283 πρακτικών της Συμβιβαστικής

Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Επιτροπής).

 

 

20. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή των πράξεων: α) Ολοκληρωμένη

αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (διαδρομή Άνω Πόλη, β)

Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (διαδρομή Κάτω

Πόλη, γ) Ανάπλαση αξιοποίησης περιοχής camping- Έλους Αγυιάς (εισηγητής: Δ.

Πλέσσας- Αντ/ρχος).

 

 

21. Αντικατάσταση μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) στη Διοικούσα Επιτροπή

των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων Λαδόπουλου- Αλεξιώτισσας-

Ροϊτίκων.

 

 

22. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής Χώρων μετά

κτιρίων, για τη στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα

ανακατασκευής γηπέδου Πετρωτού» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς-

Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

24. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση

πασσαλότοιχου στα όρια οικοπέδου 4 ου ΓΕΛ Πατρών με πάροδο Αρόης» (εισηγητής:

Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

25. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή

φρεατίων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ.

Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των εγκαταστάσεων

του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ.

Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

 

27. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση της

διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην

Πλαζ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση

μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων,

ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων»

(εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της εβδομάδας, πιθανότατα την Παρασκευή, αναμένεται να απευθυνθεί με νέο τηλεοπτικό του μήνυμα προς τους πολίτες προκειμένου να τους ενημερώσει για τα . . .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παράδειγμα των τριών βουλευτών - ιατρών Χρήστου Κέλλα, Κωνσταντίνου Μπλούχου της ΝΔ και Γιώργου Λαμπρούλη του ΚΚΕ, οι οποίοι από χθες εκδήλωσαν τη βούλησή τους να ενταχθούν στο . . .
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Την προκήρυξη θέσεων, ώστε όλο το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σήμερα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να καταστεί αορίστου . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Στη φάση της ανάρρωσης από τον κορωνοίό βρίσκεται ο πρώην διευθυντής του ΠΕΔΥ Αγίου Αλεξίου Πατρών Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Στη φάση της ανάρρωσης από τον κορωνοίό βρίσκεται ο πρώην διευθυντής του ΠΕΔΥ Αγίου Αλεξίου Πατρών Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό "το Κόκκινο" και στο
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η  συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής οδού Πατρών - Κορίνθου στο τμήμα από Πάτρα έως Αίγιο, καθώς εκτελούνται εργασίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ασφάλειας του οδικού άξονα κ
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.Στο πλαίσιο αυτό χθες, Δευ
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search