ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έργα και μελέτες στο Περιφερειακό Συμβούλιο δυτικής Ελλάδας

Η δρομολόγηση έργων και μελετών που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, αλλά και η προένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα απασχολήσουν μεταξύ άλλων την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.30.

Συζήτηση της υπ. αριθ. 21/2020 Επερώτησης της Παράταξης

«Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» σχετικά με προγραμματική

σύμβαση μεταξύ της τ. Νομαρχίας Αχαΐας με το Πανεπιστήμιο Πατρών

για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βοηθητική διάταξη για την

πρόσβαση σε παραλίες ΑμεΑ».

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 23/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού

Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.

Καρπέτα Κωνσταντίνου σχετικά με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο ΠάτραΚάτω Αχαΐα.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 24/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού

Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.

Μωραΐτη Νικολάου σχετικά με τη λειτουργία των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ

Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

ΘΕΜΑ 1ο : Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του

Δ. Ξηρομέρου για την κάλυψη διοικητικών γνώσεων και κατευθύνσεων

επί περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων

υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων, έργων και δράσεων.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας,

Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και

Χωροταξίας κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)

Σελίδα 2 από 5

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 2ης Τροποποίησης Ετήσιου (2020) Σχεδίου Δράσεων

Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού

και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ

ΤΑΦΡΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ,

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», προϋπολογισμού:

4.300.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και

Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού

310.000,00€ στη ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και

Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση προένταξης της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη

αντιμετώπισης κατολισθήσεων σε προβληματικά τμήματα του

Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Ηλείας» με προϋπ/σμό 74.400€

στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2020 της Π.Ε Ηλείας/ Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας,

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών

και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 6ο : 1) Έγκριση προένταξης νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020, χρηματοδοτούμενο από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων

Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 2) έγκριση του

τρόπου δημοπράτησης αυτών.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών

και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του

έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» (Κ.Ε. 2020ΕΠ50100004, προϋπολογισμός:

9.500.000,00€) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και

Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Κ.Ε.

Σελίδα 3 από 5

2015ΕΠ50100002, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 17.570.365,49€) της

ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020, με μείωση του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και

Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του

έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ 2016» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100003,

εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 1.433.452,90€) της ΣΑΕΠ 801 του

εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε.

έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και

Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του

Υποέργου (02.20) με τίτλο: «Συντήρηση Πρασίνου στο ΕΟΔ ΠΔΕ

περιόδου 2020-2021», προϋπολογισμού υποέργου (02.20):

3.000.000,00€ (με ΦΠΑ), του έργου με τίτλο: «ΣυντήρησηΑποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού

Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή Συντήρηση Εξοπλισμού και

Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Σε συνέχεια του Π.Κ.

2013ΕΠ00100000)». Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Κ.Ε.

2014ΕΠ50100002.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών

και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 11ο : Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 180/2019 απόφασης Περιφερειακού

Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος

προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής

Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος

Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Προστασία και

αποκατάσταση παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου»

προεκτιμώμενης δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ. Χρηματοδότηση:

Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε.

Αχαΐας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών

και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός

σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

για την ωρίμανση της μελέτης κατασκευής γέφυρας στην επαρχιακή οδό

Καλαβρύτων Κλειτορίας» προεκτιμώμενης δαπάνης 40.000,00€ με ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση: Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο

Σελίδα 4 από 5

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020 Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών

και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Ηλείας στη

σύσταση της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης και αποδοχή των

όρων του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας , στα πλαίσια του Παγκόσμιου

Πάρκου Ολυμπιονικών «Ολύμπια».

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ.

Γιαννόπουλος Βασίλειος)

 

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“ O κύριος πρωθυπουργός σήμερα εξήγγειλε πομπωδώς κάτι που είναι λιγότερο από αυτό το οποίο ισχύει και αποζημιώνεται”, ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός για την εξαγγελ . . .
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο Α.Ο. Αχαγιά 82, ανακοινωσε ότι αθλητής της ομάδας βρέθηκε θετικός σε τεστ για Covid 19. H ομάδα έχει ήδη τεθεί σε απομόνωση 14 ημερών, όπως ορίζει το σχετικό πρωτόκολλο και αυρι . . .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσχηματική και άκαιρη χαρακτήρισε μιλώντας στην Βουλή, την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολ . . .
ΕΛΛΑΔΑ

Στη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Πάρου καθώς έφυγε από τη ζωή από επιπλοκές του κορωνοϊού ο πρώην δήμαρχος του νησιού, Χρήστος Βλαχογιάννης. Οπως μεταδίδει το naxostimes. . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Η Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία , συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει  όλες οι ελληνικές ομάδες «Stop5G», να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας επιβλήθηκε, χθες αργά το βράδυ, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Αίγιο, διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, καθώς και αναστολή λ
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό σημείωμα του συλλόγου Εκπαιδευτικών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου “Γιάννης Βλαχογιάννης”, όπου φοιτούσε ο άτυχος 13χρονος μαθητής που έχασε τη ζωή του μετά από χειρουργική επέμβα
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search