Πάτρα: Το λιμάνι και ο Φάρος αρχές 20ου Αιώνα

Πάτρα , αρχές του 20ου Αιώνα , ο Φάρος και ουσιαστικά μέρος του λιμανιού της πόλης, σε μια επιχρωματισμένη καρ ποστάλ της εποχής.