Στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα νομοσχέδιο με προαπαιτούμενα του Μνημονίου

Η ψήφιση του συνόλου των προαπαιτούμενων έως τις 22 Ιανουαρίου είναι προϋπόθεση για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. Στη βάση αυτή θα πρέπει να υιοθετηθούν περίπου 70 δράσεις, ώστε οι θεσμοί να είναι σε θέση να συντάξουν μια θετική έκθεση συμμόρφωσης για το επόμενο Eurogroup.

Τα μέτρα δεν είναι «εύπεπτα», καθώς περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε πλειστηριασμούς, εργασιακά και φορολογία.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως το σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τα υποθηκευμένα ακίνητα για οφειλές πέραν από τις τραπεζικές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις περιπτώσεις ελέγχου με συγκεκριμένα κριτήρια που θα καθορίζουν την ικανότητα των φορολογουμένων να πληρώσουν. Στη βάση αυτή ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να προβλέπει την πρόσβαση της εφορίας στο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Το αναθεωρημένο Μνημόνιο προβλέπει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την κατάργηση αντικρουόμενων διατάξεων και την ολοκλήρωση του επανυπολογισμού των συντάξεων.

Για τα εργασιακά προβλέπεται η θέσπιση νομοθεσίας για να αυξηθεί το ελάχιστο μερίδιο απαρτίας για την ψήφιση μιας απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία στο 50%+1, ενώ προβλέπεται η ψήφιση διάταξης που θα προβλέπει ότι οι μεταρρυθμίσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων του 2011 θα παραμείνουν σε ισχύ ως το τέλος του προγράμματος.

Η Βουλή θα πρέπει να ψηφίσει διατάξεις για τον καθορισμό ανώτατων ορίων προσλήψεων και μισθοδοσίας για τις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης στο Δημόσιο για το 2018 και τη διατήρηση του ορίου 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις.

Ακόμη, θα πρέπει να εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της εκκαθάρισης των καθυστερούμενων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και να ενσωματωθούν στην κεντρική κυβέρνηση λογαριασμοί των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Το αναθεωρημένο Μνημόνιο προβλέπει τη θέσπιση νομοθεσίας για την κατάργηση των εναπομεινάντων περιορισμών σε βασικά επαγγέλματα (δικηγόρους, συμβολαιογράφους) και την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για απελευθέρωση του επαγγέλματος των μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών των δημοσίων έργων.

Επίσης προβλέπει την απελευθέρωση χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης για τρόφιμα και ποτά, καθώς και την απελευθέρωση των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών.

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να ελέγξει αν οι συνεταιριστικές τράπεζες χρειάζεται να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση.
cnn