Καραμανδάνειο: Μετακίνησαν νοσηλεύτρια σε τμήμα που δεν... λειτουργεί !

Έντονες διαμαρτυρίες από το Σωματείο Εργαζομένων στο Καραμανδάνειο με αφορμή την μετακίνηση προσωπικού σε υπηρεσίες που ακόμη δεν λειτουργούν με συνέπεια να αποδυναμώνονται τα τμήματα που ... λειτουργούν !

Η ανακοίνωση 

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του νοσοκομείου για την άμεση μετακίνηση νοσηλεύτριας προς ιατρείο τακτικών περιστατικών, που δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία (!!!) και μετά από την καθολική αντίδραση των εργαζομένων για την ανωτέρω απόφαση, απαιτούμε ως Σωματείο από την Διοίκηση:
1. Την άμεση επιστροφή στην δύναμη του νοσοκομείου, χωρίς εξαιρέσεις, όλων των εργαζομένων που έχουν μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες και με αλλότρια καθήκοντα (π.χ 6Η Υ.ΠΕ)
2. Τον έλεγχο, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, των φακέλων των εργαζομένων που επικαλούνται πρόβλημα υγείας, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

Το Δ.Σ του Σωματείου

(ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ « Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ»)