Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση σε θέματα εκπαίδευσης προσφύγων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος του προγράμματος Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΚΕΘΕΠ). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε πλήρως εξ αποστάσεως, με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, και εστίασε σε θέματα όπως: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Σχεδιασμός και Υλοποίηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κ.ά. Στην τελική δραστηριότητα του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι εκπόνησαν και παρουσίασαν εξ αποστάσεως (ή προαιρετικά στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών) τελική εργασία με τίτλο όπως:
ΤΠΕ και εκπαίδευση προσφύγων (εφαρμογές, κίνδυνοι, πρόσβαση)
Η οργάνωση της σύγχρονης σχολικής τάξης και η σημασία της στην εκπαίδευση της Ετερότητας
Πολυπολιτισμική συμβουλευτική και μειονοτικοί πληθυσμοί
Όλοι οι συμμετέχοντες του πρώτου κύκλου έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, ενώ αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος κύκλος. Τον προσεχή Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει ο τρίτος κύκλος του προγράμματος και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές με σειρά κατάθεσης. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΚΕΘΕΠ.